Fonaments de la Música:


Una introducció amena a l'acústica musicalÍndex

Nota de l'autor
Pròleg
Introducció
La corda com a font sonora
Superposició de tons
Representació gràfica del so i unitats de mesura
L'oïda
El teorema de Fourier
La generació del so en els instruments musicals
El timbre
La reproducció del so
Les escales musicals
Instruments electroacústics
Apèndix: L'afinació d'un piano
Apèndix: Sinestèsia
Apèndix: L'efecte de Doppler
Resum històric
Bibliografia
Dades biogràfiques
Índex alfabètic
Agraïments

El llibre s'ofereix en forma de tres fitxers PDF. Imprimint els fitxers amb una impressora de raig de tinta o de Laser s'obté un llibre de 231 pàgines del format Din A4. Els fitxers es poden emprar respectant les condicions enumerades a continuació:


CONDICIONS

No es permet canviar el present text sense el permís per escrit de l'autor. El text i les il·lustracions incloses en ell es poden distribuir lliurement, si es respecten les condicions següents:

* Els fitxers s'han de distribuir en forma dels fitxers PDF originals.

* Les dades no es poden distribuir en combinació amb un producte comercial, ni íntegrament, ni parcialment.

* Les dades es poden usar exclusivament per a fins no lucratius, com ara per a l'ensenyança. Si les dades es fan servir, parcialment o íntegrament per a finalitats culturals o didàctiques, se n'ha de mencionar l'origen i s'han de citar les condicions presents.

* L'autor es reserva el dret de disposar lliurement de la seva feina, per exemple de canviar el material, de fer-ne traduccions o de publicar-lo en qualsevol forma.

Un cop pitjat el botó, s'ha de tenir una mica de paciència, ja que la descàrrega dels fitxers PDF pot durar uns quants minuts...


   Els fitxers que s'ofereixen aquí són de lliure distribució


    Fonaments de la Música, primera part (pdf) [580 kB]

    Fonaments de la Música, segona part (pdf) [577 kB]

    Fonaments de la Música, tercera part (pdf) [635 kB]